Печат върху плоскости

Технологията принт върху най-различни равнинни повърхности намира големи възможности за приложение. Съвременните технологии позволяват с помощта на най-модерните принтери да се нанасят изображения върху метални и дървени повърхности, изкуствена и естествена кожа, стъкло, керамика.

основната функция на принта върху плоскости е декоративна. Технологията се отличава със създаването на качествени пълноцветни изображения, които са устойчиви на светлина. UV LеD технологията за принтиране използва мастила, съдържащи сребърни наночастици. Те на проникват в материала, а остават на повърхността и по този начин се получават ярки и наситени цветове.

Принтът върху плоскости има най-различни области на приложение – от рекламна продукция до постигането на високотехнологични промишлени решения. Форматите също са най-различни – могат да бъдат отпечатани както малки медии, така и огромни плакати и билбордове. Тази съвременна технология позволява пренасянето на определено изображение върху разнообразен материал, приложим в областта на дизайна, рекламата, промишлеността.