Печат върху метал

Печатът върху метал е известен още като металографика – това е способ за нанасянето на свръхустойчиви пълноцветни изображения върху алуминий или друг метал, подложен на процес на предварително анодиране или “химическо оцветяване”.

Сред най-ефективните начини за принт върху метал се нарежда цифровият – процес, който представлява нанасяне на специални мастила върху метала.

Технологията UV LED принт дава възможност върху метал да се нанесе изображение с всякаква цветност и сложност, което при защита с лак на акрилна основа е изключително устойчиво на атмосферно влияние.

Принт върху метал намира приложение в различните сфери на дейност – от рекламна до производствена. Единственото ограничение е вашата фантазия. Информационни табели, баджове, брандиране – печатът върху метал позволява много смели и оригинални идеи.

В наши дни технологията принт върху метал се развива все по-активно. Силно се разширява изборът от използвани цветове. Във връзка с увеличаването на възможностите на полиграфията цифровият струен печат вече може да бъде използван при обработка на най-различни повърхности, при които по-рано единствената възможна за приложение технология бе ситопечатът – стъкло, пластмаса, керамика, тъкан, метал и др.